Ev İşçilerine İnsanca İş Kampanyası
Biz aşağıda imzası olan kadınlar; ILO"NUN (UluslararasıÇalışma Örgütü) 189 No.lu "Ev İşçilerine İnsanca İş" sözleşmesinin hükümet tarafından süratle onaylanarak, iç hukukun sözleşme ile uyumlu hale getirilmesini ve;

 1-Ev hizmetlerinin iş yasası kapsamına alınmasını,

2-Gündelikçi veya aylıkçı çalışan tüm ev işçilerinin sosyal güvenlik çatısı altına alınması için gerçekçi ve uygulanabilir yasal düzenleme yapılmasını,

3-İşkazası ve meslek hastalıkları yaşanmaması için ev işçilerinin iş yerlerinde, önleyici tedbirlerin zorunlu tutulmasını; işçi sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını,

4-Kaçak çalışan göçmen ev işçilerinin kölelik koşullarına son verilmesini, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve ülkeye giriş çıkışlarının kolaylaştırılmasını,

5-Evde karşılıksız emek sarf eden "ev kadınları" hiçbir hakka ve sosyal güvenceyesahip değildir. Ev kadınlarının emeğinin değeri kabul edilerek, kocaya ve babaya bağlı olmaksızın sosyal güvenceye ve emeklilik hakkına kavuşturulmasını,

6-Gündelikçi, bakıcı, aşçı gibi tüm ev hizmetlerinde çalışan kadınların sigorta primlerinin ENAZ 5 yıl boyunca genel bütçeden karşılanmasını,

7-Sigortası hiç yapılmamış kadınlara da doğum borçlanması imkânının tanınmasını

talep ediyoruz!..

 

Ayrıca; ev işlerinin kadın işi olarak görülmesinin ayrımcılık ve cinsiyetçilik olduğundan hareketle; kadın-erkek eşitliğini sağlayacak ve evişlerinin cinsiyetçi yapısını değiştirmeyi olanaklı kılacak politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz.

Günlük Yaşam...